TARİHÇE

Dünden Bugüne

Organize Sanayi Bölgeleri üretim, ihracat ve istihdam merkezleridir. Planlı sanayileşme ve düzenli şehirleşmenin ana dinamiğini oluşturmaktadırlar. 2000 yılında 4562 sayılı Kanun ve Yönetmelikle tüzel kişilik kazanmışlardır.

Mustafakemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi kuruluşu 23/12/1990 gün 20734 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 1991 yılında yatırım programını alınmış ve yer seçimi yapılmıştır.

1997 tarihinde ilk fabrika Elmak Mak.San.ve Tic.A.Ş. faaliyete geçmiştir.

Altyapı 1999 tarihinde tamamlanmıştır.

Doğalgaz, elektrik, su,arıtma, su isale hattı ve yol gibi altyapı tesislerinin tamamlanması ile bölgedeki yatırımcıların sayısı artmıştır.

2000 m3/gün kapasiteli Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Mart/2011 tarihi itibariyle devreye alınmıştır. Çevre mevzuatı kapsamında gerekli yükümlülükler yerine getirilmiş olup, 31/01/2014 tarihinde Çevre İzni ve 27/08/2015 tarihinde Atıksu Arıtma Tesisi kimlik belgesi alınmıştır.

Hali hazırda 31 faal işletme ve 13 adet inşaata başlayan/inşaatı devam eden firma bulunmaktadır.

61 parselden oluşan Bölgemizde, 61 adet parselin tahsis yoluyla satışı yapılmıştır.

OSB’de istihdam sayısı yaklaşık 935 kişi civarındadır.

OSB sınırları içerisinde kalan taşınmazlara ilişkin kamulaştırılacak alanın ilave imar planı hazırlanarak, T.C.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca onaylanmıştır. Büyük bir sanayi tesisine 455.739,44 m2’lik alan tahsis edilmek üzere kamulaştırma süreci devam etmektedir.

 

 

Tarihçe / Kronoloji

01/03/2011 : 2000 m3/gün kapasiteli Atıksu Arıtma Tesisinin işletmeye alınması
01/06/2010 : OSB İdari Hizmet Binası tadilat sözleşmesinin imzalanması
31/03/2010 : Müteşebbis Heyetin feshi, ilk genel kurulun yapılması
12/08/2008 : Arıtma Tesisi inşaatı sözleşmesi
07/05/2008 : Elektrik dağıtım merkezinin kesintisiz güç sağlayacak biçimde yenilenmesi
05/12/2007 : Güvenlik için giriş-çıkışlarda açılır kapanır kapılar yaptırılmıştır
01/07/2007 : İlave su kuyuları sondajı-pompa istasyonları kurulumu
10/02/2007 : Türk Telekom’a santral parseli tahsisi
15/05/2006 : Doğalgaz dağıtım hattı inşaatının bitişi
30/12/1999 : Altyapı inşaatının bitişi
21/07/1998 : OSB bitişiğinde 220 hektar rezerv alan yer seçimi
1997 : İlk fabrika olan Elmak Mak. San.ve Tic.A.Ş.’nin faaliyete geçişi
18/04/1995 :

Altyapı ikmal inşaat ihalesi (197 hektar)

09/08/1995 : AG-OG Elektrik Şebeke İnşaat İhalesi
20/03/1995 : Enerji nakil hattı kamulaştırması
10/03/1995 : OSB genişlemesi (60 hektardan 197 hektara)
25/08/1993 : Altyapı ihale tarihi
22/12/1992 : Proje ihale tarihi (Bakanlıkta)
06/10/1992 : Sanayi arsasının alışı – 1.973,315 m2
01/05/1992 : T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yazısı ile İl Özel İdaresi OSB Müteşebbis Heyete iştirak etmiştir. İştirak payları : %59 MKP Ticaret ve Sanayi Odası, %21 MKP Belediyesi, %10 İl Özel İdaresi, %10 Mustafakemalpaşa Sanayici ve İşadamları Derneği)
08/05/1991 : Yer Seçimi
03/05/1991 : İlk Müteşebbis Heyet Toplantısı (Müteşebbis Heyet: Bursa Valisi Erdoğan ŞAHİNOĞLU, MKP Belediye Başkanı Sadettin SARCAN, MKP Ticaret ve Sanayi Odası Temsilcileri: Mesut ŞENKOYUNCU, Şevket ÖZ, Hüseyin GÖKSÜ, Ali KUYUMCU MUSİAD Temsilcisi : Fikri HOŞGÖR)
23/12/1990 : Resmi Gazete’de (20734 sayılı) kuruluşun yayımlanması
01/09/1989 : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na ilk müracaat dilekçesi ve araştırma raporu verilmesi