HİZMETLERİMİZ

Su Hizmetleri

2015 Yılında yeraltından çekebileceğimiz su miktarı 1.186.176 m3/yıl iken, atıl durumda bulunan kuyuların devir alınmasıyla kapasitemiz 3 katına çıkarak 3.504.176 m3/yıl olmuştur. 2016 yılında bu kapasitemizin yaklaşık %25’i kullanılmıştır. İleriki yıllarda doğabilecek ihtiyaçlar için DSİ’nin yaptığı masrafları ödemek kaydıyla başka atıl kuyuların devri konusunda görüşmeler devam etmektedir.